Strategia rozwoju miasta Zgorzelec

Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Zgorzelec jest podstawowym dokumentem określającym realizację zadań najważniejszych dla miasta i jego mieszkańców.
Na podstawie spisu zadań określonych w strategii corocznie określa się plan inwestycji i zadań, które mają być realizowane oraz ustala się plan budżetu tj. wykaz zadań i wysokość środków finansowych potrzebnych do ich wykonania. Plany te opracowywane są przez Burmistrza Miasta i uchwalane przez Radę Miasta  przy uwzględnieniu:
  • wieloletniego planu inwestycyjnego władz samorządowych miasta,
  • potrzeby kontynuacji zadań rozpoczętych,
  • podjętych decyzji co do wyboru priorytetowych na dany okres zadań strategii,
  • analizy możliwości sfinansowania zadań przez budżet miasta, i zewnętrzne środki,
  • decyzji dot. określenia bezpośrednich realizatorów strategii.
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Zgorzelec określa docelowe zadania miasta w perspektywie najbliższych piętnastu lat w podziale na sfery środowiskową, społeczną, gospodarczą, przestrzenną i instytucjonalną. Cały dokument, jak również poszczególne jego części mają otwarty charakter - w zależności od zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, mogą być odpowiednio dostosowywane do aktualnych potrzeb.

Strategia dla Zgorzelca służy przede wszystkim długoletniemu ukierunkowaniu jego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego.

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA OKREŚLONE SĄ ZA POMOCĄ CELÓW GŁÓWNYCH → CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH → ZADAŃ.

W strategii wyodrębniono 5 celów głównych tj:
  • Zrównoważony rozwój ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
  • Zrównoważony rozwój społeczny,
  • Zrównoważony rozwój gospodarczy,
  • Zrównoważony rozwój przestrzenny,
  • Ład instytucjonalny i ład w zarządzaniu.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Strategia rozwoju miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:16.09.2008 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.11.2005
Informację aktualizował:Globalny Administrator
Data aktualizacji:18.09.2008 13:04