NAZWA SPRAWY: WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Infrastruktury

Numer pokoju - 215

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0190

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

wniosek - druk do pobrania

 

3. Opłaty:

bez opłaty skarbowej

 

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki

 

5. Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

 

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

 

7. Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Maliwiecki
Data publikacji:28.01.2019 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:21.03.2022 11:55