NAZWA SPRAWY: ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych

Numer pokoju - 215

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59-944
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

 

2. Wymagane dokumenty:

wniosek - druk do pobrania

 

3. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł - część III pkt 42 w rubryce Przedmiot opłaty skarbowej załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

 

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

 

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

 

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299).
  • Uchwała Nr 273/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Miejskiej Zgorzelec

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Maliwiecki
Data publikacji:28.01.2019 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:14.06.2019 08:03