NAZWA SPRAWY: OPŁATA TARGOWA

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału tel. 75 77 59 900 wew. 0125

Numer telefonu do Wydziału - 75 77 59 900 wew. 0130
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Brak

3. Opłaty:

 • Opłata targowa pobierana jest codziennie przez inkasentów, w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących. Inkasent każdorazowo potwierdza pobranie opłaty targowej blankietem Urzędu Miasta Zgorzelec będącego drukiem ścisłego zarachowania.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Kogo dotyczy?:
  • podatnikami opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach, za które uważa się wszelkie miejsca, na których jest prowadzona sprzedaż.
 • Zwolnienia:
  • zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową na imprezach i jarmarkach promujących kulturę.
  • opłacie targowej nie podlega działalność handlowa prowadzona przez podmioty przed sklepami lub kioskami, w których prowadzona jest działalność o ile spełnione są następujące warunki:
   • działaność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu użytkowego na powierzchni do 2 m.kw.
   • sprzedaż zgodna z asortymentem oferowanym w lokalu użytkowym
   • zezwolenia właściciela lub zarządcy terenu
 • Stawki:
  • od dnia 1 stycznia 2017 roku stawka dzienna opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec wynosi odpowiednio:
  • przy sprzedaży artykułów eolnych, rolno-spożywczych 1,00 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowyzajmowanej powierzchni
  • przy sprzaedaży artykułów pozostałych 1,50 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni
 • Inkasentem opłaty targowej jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgorzelcu

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.)
 • uchwała nr 196/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 07.11.2016r., poż. 4920)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata targowa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data publikacji:28.02.2022 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.02.2022
Informację aktualizował:Józefa Kozłowska
Data aktualizacji:28.02.2022 08:22