OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Zgorzelec

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec - Północ w rejonie ulicy Lubańskiej – ulicy Ks. J. Kozaka – ulicy Groszowej – ulicy Fabrycznej
w Zgorzelcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 182/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2008r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec - Północ w rejonie ulicy Lubańskiej – ulicy Ks. J. Kozaka – ulicy Groszowej – ulicy Fabrycznej w Zgorzelcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 września 2009r.                 do 28 października 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 6, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 7A:
 -   w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
 -   we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
 -   w piątki od 7:30 do 14:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu              27 października  2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, w sali konferencyjnej (I p.), pok. Nr 21 o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2009r.


Burmistrz Miasta Zgorzelec

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:21.09.2009 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.09.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:34