WGPA.0866-13/09                                                                             Zgorzelec, dnia 21.09.2009r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)


podaje się do publicznej wiadomości


o wszczęciu postępowania na wniosek „OLEX” Firma Budowlano- Inżynieryjna, Aleksander Lorych, ul. Strzelecka 6, 58-560 Jelenia Góra, działającego z upoważnienia Gminy Miejskiej Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka ulicy Daszyńskiego i ulicy Cienistej w Zgorzelcu    (dz. nr 116, 131 (Obr. IV, AM-1) dz. nr 109, 125, 138, 159, 85/22 (Obr. IV, AM-4), dz. nr 3, 10, 38 (Obr. VII, AM-1)).
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu,  ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Karolina Boreczek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:21.09.2009 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.09.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:33