WGPA.0866-37/09                                                                              Zgorzelec, dnia 21.09.2009r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości


o wszczęciu postępowania na żądanie Gminy Miejskiej Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora kanalizacji deszczowej w ulicach Armii Krajowej, Granicznej, Idzikowskiego,  Zamiejsko- Lubańskiej w Zgorzelcu (dz. nr 3 (Obr. VI, AM-2), dz. nr 1 (Obr. VIII, AM-1), dz. nr 2 (Obr. III, AM-7), dz. nr 118, 1/3 (Obr. III, AM-7)).
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu,     ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:21.09.2009 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.09.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:31