WGPA.0866-39/09                                                                              Zgorzelec, dnia 01.10.2009r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

 

o wydaniu decyzji Nr 12/2009 z dnia 01.10.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boisk wielofunkcyjnych z polami do gry w koszykówkę i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem elementów małej architektury, budową oświetlenia parkowego, monitoringu oraz montażu elementów placu zabaw w Zgorzelcu w obrębie ulic Armii Krajowej – Bohaterów II AWP (dz. nr 13/6 (Obr. VI, AM-2)- rewitalizacja podwórek w obszarze śródmieścia.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu,      ul. Domańskiego 7.

Sporządziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:01.10.2009 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.10.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:32