WGPA.0866-40/09                                                             Zgorzelec, dnia 01.10.2009r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)


podaje się do publicznej wiadomości

 

o wydaniu decyzji Nr 13/2009 z dnia 01.10.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z polami do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i piłkę ręczną o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem elementów małej architektury, budową oświetlenia parkowego, monitoringu oraz montażu elementów placu zabaw w Zgorzelcu w obrębie ulic Bohaterów Getta i Langiewicza (dz. nr 95/16 (Obr. VI, AM-1)- rewitalizacja podwórek w obszarze śródmieścia.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Karolina Boreczek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:01.10.2009 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.10.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:30