WGPA.0866-41/09                                                       Zgorzelec, dnia 06.10.2009r.


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)


podaje się do publicznej wiadomości

 

 

o wydaniu decyzji Nr 14/2009 z dnia 06.10.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu dla potrzeb sportu i rekreacji – budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych i dziesięciostanowiskowego parkingu wraz z rekultywacją ternu zielonego przy ulicy Parkowej (dz. nr 10 (Obr. VII, AM-2)).
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.


Sporządziła: Karolina Boreczek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:06.10.2009 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.10.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:30