OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Zgorzelec

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 126/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2007r. oraz uchwały Nr 204/08 z dnia 05 września 2008r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 listopada 2009r. do 23 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 7A:
 -   w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
 -   we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
 -   w piątki od 7:30 do 14:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, w sali konferencyjnej (I p.), sala nr 21, o godz. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec,ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2010r.

Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:15.10.2009 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.10.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:28