W dniu 14 marca Burmistrz Miasta Zgorzelec uznając celowość realizacji zadania publicznego z kultury fizycznej pn. „Ruch – oddech – zdrowie i rekreacja” przyznał dotację w wysokości 500,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorobą nowotworową, z pominięciem otwartego konkursu ofert           w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z wspierania kultury fizycznej pn. „Ruch – oddech – zdrowie i rekreacja”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lucyna Burczyńska
Data publikacji:18.03.2019 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lucyna Burczyńska
Data aktualizacji:18.03.2019 11:47