Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
 
Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału  - Karolina Jakubowska
ul. Domańskiego 6, I piętro, pokój 08    
 

Telefon – Naczelnik: 75 77 52 051 |
Pozostałe telefony:  75 77 56 384
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia  800 136 700Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej  i Architektury należy między innymi:

•   Zlecenie i koordynacja prac w zakresie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
•   Prowadzenie wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec;
•   Wydawanie opinii, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
•   Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
•   Wydawanie postanowień w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego;
•   Przygotowywanie i wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
•   Przygotowywanie i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
•   Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy;
•   Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
•   Współpraca z organami nadzoru budowlanego oraz prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę;
•   Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytków;
•   Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków;
•   Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w zwiazku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
▪   Nazewnictwo ulic;
▪   Numeracja porządkowa nieruchomości.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bartłomiej Mitura
Data publikacji:18.09.2008 17:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:05.02.2019 10:47