Wydział Podatków I Opłat
 
Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału - Beata Zubik
parter, pokój 13
Telefon – Naczelnik: 75 77 59 910 |


e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia   800 136 700

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne oraz podatku rolnego i leśnego
parter, pokój nr 10, tel. 75-77-59-928

Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych
parter, pokój nr 10, tel. 75-77-59-928

Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia, czynszu dzierżawnego, sprzedaży kredytowej
parter, pokój nr 10, tel. 75-77-59-912

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
parter, pokój nr 9,tel. 75-77-59-907

podatek rolny, leśny - osoby fizyczne i prawne
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-907

wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego
parter, pokój nr 9, tel.75-77-59-907

podatek od nieruchomości - osoby prawne
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59- 911

podania w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłożenia  na raty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-911

pomoc publiczna
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-911

hipoteki ustawowe
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-911

podatek od środków transportowych
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-911

opłata skarbowa tel.
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-911

opłata od posiadania psa tel.
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59- 911

opłata targowa tel.
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-911

księgowanie i windykacja mandatów kredytowych
parter, pokój nr 9, tel. 75-77-59-911

ewidencja działalności gospodarczej
pierwsze piętro, pokój nr 015, tel. 75-77-59-930 lub 75-77-59-931

czynsze - MZGM "w likwidacji"
parter, pokój nr 1, tel. 75-77-56-827

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
parter, pokój nr 1, tel. 75-77-56-827

 
Konto bankowe do dokonywania wypłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
 
Bank Pekao S.A.
86 1240 3464 1111 0010 6448 8360


Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy między innymi:

 • Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz   niepodatkowych należności pieniężnych:
  • Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne,
  • Składanie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych przez osoby fizyczne,
  • Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne,
  • Składanie informacji na podatek rolny przez osoby  fizyczne,
  • Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne,
  • Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne,
  • Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych,
  • Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu miasta.
 • Prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy i Skarbu państwa w zamian za zaległości   podatkowe.
 • Windykacja należności podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych.
 • Prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania.
 • Rozliczanie inkasentów podatków i opłat.
 • Wydawanie zaświadczeń.
 • Załatwianie  wniosków w sprawie ulg podatkowych.
 • Windykacja niepodatkowych należności pieniężnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu  drogowego taksówką.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją pól biwakowych i usług hotelarskich.
 • Prowadzenie spraw po MZGM  "w likwidacji",
 • Prowadzenie spraw w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Józefa Kozłowska
Data publikacji:26.10.2015 07:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:19.09.2008
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:05.02.2019 10:24