Wydział Podatków I Opłat
 
Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału - Beata Zubik
parter, pokój 13
Telefon – Naczelnik: 75 77 59 900 wew. 0125


e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)


Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne oraz podatku rolnego i leśnego
parter, pokój nr 10, tel. 75 77 59 900 wew. 0131

Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych
parter, pokój nr 10, tel. 75 77 59 900 wew. 0131

Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia, czynszu dzierżawnego, sprzedaży kredytowej
parter, pokój nr 10, tel. 75 77 59 900 wew. 0132

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
parter, pokój nr 9,tel. 75 77 59 900 wew. 0 126, wew. 0127, wew. 0128

podatek rolny, leśny - osoby fizyczne i prawne
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0127

wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego
parter, pokój nr 9, tel.75 77 59 900 wew. 0127

podatek od nieruchomości - osoby prawne
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0129

podania w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłożenia  na raty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0129

pomoc publiczna
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0129

hipoteki ustawowe
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0129

podatek od środków transportowych
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0130

opłata skarbowa tel.
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0130

opłata od posiadania psa tel.
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0130

opłata targowa tel.
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0130

księgowanie i windykacja dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania
parter, pokój nr 9, tel. 75 77 59 900 wew. 0126

ewidencja działalności gospodarczej
pierwsze piętro, pokój nr 015, tel. 75 77 59 900 wew. 0136, wew. 0137

czynsze - MZGM "w likwidacji"
parter, pokój nr 1, tel. 75 77 59 900 wew. 0134

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
parter, pokój nr 1, tel. 75 77 59 900 wew. 0133, wew. 0134, wew. 0135

 

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy między innymi:

 

 • Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz   niepodatkowych należności pieniężnych:
  • Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne,
  • Składanie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych przez osoby fizyczne,
  • Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne,
  • Składanie informacji na podatek rolny przez osoby  fizyczne,
  • Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne,
  • Składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne,
  • Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych,
  • Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu miasta.
 • Prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy i Skarbu państwa w zamian za zaległości   podatkowe.
 • Windykacja należności podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych.
 • Prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania.
 • Rozliczanie inkasentów podatków i opłat.
 • Wydawanie zaświadczeń.
 • Załatwianie  wniosków w sprawie ulg podatkowych.
 • Windykacja niepodatkowych należności pieniężnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu  drogowego taksówką.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją pól biwakowych i usług hotelarskich.
 • Prowadzenie spraw po MZGM  "w likwidacji",
 • Prowadzenie spraw w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Józefa Kozłowska
Data publikacji:26.10.2015 07:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:19.09.2008
Informację aktualizował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data aktualizacji:28.02.2022 08:30