OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Orzeszkowej

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zgorzelcu nr 202/2008 z dnia 5 września 2008 roku oraz uchwały nr 213/08 z dnia 3 października 2008 roku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Orzeszkowej obejmującego obszar położony w południowej części miasta Zgorzelec: teren  przy ulicy Elizy  Orzeszkowej, teren przyległy do ulicy Plac Kasztanowy, teren  ograniczony ulicami Elizy Orzeszkowej, Józefa Chełmońskiego, Turowską, Sztygarską, teren przy skrzyżowaniu ulic Górnowiejskiej, Górniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 27 listopada 2009r. do 22 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 7A:
- w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
- we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
- w piątki od 7:30 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, w sali konferencyjnej (I p.), sala nr 21, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2010r.

                                                                                   Burmistrz Miasta 
                                                                                   Rafał Gronicz
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:13.11.2009 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.11.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:25