Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Mielcarek-Silwanowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2019 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż