W dniu 27 sierpnia 2019 roku Burmistrz Miasta Zgorzelec uznając celowość realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej pn. DOMOWE ZACISZE – działania osłonowe dla Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu, przyznał dotację w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT, z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta w trybie art. 19a. na realizację zadania publicznego pn.DOMOWE zacisze - działania osłonowe dla Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Lucyna Burczyńska
Data publikacji:28.08.2019 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lucyna Burczyńska
Data aktualizacji:28.08.2019 09:44