Informacja

o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu.

Dnia 27.08.2019 roku o godz.10:00  w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6, został przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu, KW nr JG1Z/00015507/3.

Przetargiem objęto działkę niezabudowaną:

Działka nr 28/7 (Obr.XII, AM-1) o pow. 548 m²

Cena wywoławcza netto: 44.000,00 zł

Wadium: 4.400,00 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu za działkę nr 28/7 (Obr.XII, AM-1): 50.600,00 zł

Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości: osoby fizyczne.

Informację o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec na okres 7 dni oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zgorzelec.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Reymonta w Zgorzelcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:03.09.2019 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:03.09.2019
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:11.09.2019 00:00