Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału - Bożena Konarzewska
II piętro, pokój 212     
 

Telefon – Naczelnik: 75 77 52 496 |
Pozostałe telefony: 75 77 59 940 |  tel. 75 77 59 942
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia  800 136 700

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący Komisji - Andrzej Pałys
III piętro, pokój 024 i 027
Telefon:
75 77 19 209
e-mail: a.palys@zgorzelec.com

 

                                                                                                                                   


Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należy między innymi:

 1. Prowadzenie zadań wynikających z funkcji Gminy Miejskiej jako organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja:
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów dla wyróżniających się uczniów
 • Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli
 • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli
 • Prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją roku szkolnego w podległych publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
 • Ustalanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom.
 3. Koordynacja i realizacja działań w regionalnej i dwustronnej współpracy z Görlitz w sprawach oświaty (współpraca z Annen-Augustum-Gymnasium i przedszkolem Zwergenhaus).
 4. Realizacja oraz koordynowanie działań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym wyjazdów zagranicznych oraz wymiany młodzieży z miastami partnerskimi.
 5. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 6. Zdrowie:
 • Realizacja polityki prozdrowotnej miasta
 • Ochrona zdrowia
 • Przeciwdziałaniem patologiom społecznym
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w zakresie określonym w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 1. Opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 2. Wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
 3. Organizowanie konkursów oraz wybór programów promocji zdrowia oraz terapii i profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków
 4. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. Przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe i przeprowadzanie rozmów z osobami i rodzinami zgłaszającymi na leczenie swoich bliskich
 6. Kierowanie do sądu wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki:
 • Współudział w organizowaniu imprez o charakterze sportowym oraz sportowo-turystycznym
 • Prowadzenie współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie miasta
 • Koordynacja i realizacja działań związanych ze sportem w regionalnej, dwustronnej współpracy z Görlitz
 • Opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu powszechnego i szkolnego oraz dla niepełnosprawnych
 1. Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 3. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem „Karty Dużej Rodziny”.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Fiedorowicz
Data publikacji:18.09.2008 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:05.02.2019 10:16