WGPA.1430.3.2020                                                                               Zgorzelec, dnia 28 lutego 2020r.


Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Zgorzelec

Stosownie do § 7 ust. 6 Uchwały Nr 196/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

podaje się do publicznej wiadomości

o przyznaniu z Budżetu Miasta Zgorzelec na 2020r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla:
1. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Getta 1A w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej budynku położonego przy ulicy Bohaterów Getta 1A w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 88.362,95 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).
2. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Getta 5 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie  elewacji frontowej budynku położonego przy ulicy Bohaterów Getta 5 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty 96.560,46 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy).
3. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 83 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu (część pozioma), remoncie kominów, elewacji frontowej i tylnej budynku położonego przy ulicy Daszyńskiego 83 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:28.02.2020 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.02.2020
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:28.02.2020 09:33