BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC
OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11/3 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste przynależnego gruntu.

 

I przetarg odbył się w dniu 22.10.2009r.

 

Lokal mieszkalny ( do remontu ) o pow. 102,80 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarni.  Lokal położony jest na II piętrze  budynku. Udział w częściach wspólnych budynku oraz  w  działce nr 51 ( Obręb VII, AM-1 o pow. 243 m2)  wynosi 17,80%. Nr KW- 19581.
Przeznaczenie w planie: mieszkalnictwo z usługami.

 

CENA WYWOŁAWCZA   160.000,00 ZŁ
W TYM CENA LOKALU MIESZKALNEGO  155.200,00 ZŁ
CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU   4.800,00 ZŁ

 

Forma sprzedaży: lokal mieszkalny na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość;
-I opłata za grunt wynosi 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena mieszkania płatne w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, przed zawarciem aktu notarialnego,
-Następne  opłaty  roczne  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu – 1% wylicytowanej ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku,
-aktualizacja  wysokości  opłaty  rocznej  za grunt w okresach nie krótszych niż 1 rok przez wypowiedzenie.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 32.000,00zł na konto Urzędu Miasta Bank Pekao S.A. Grupa Pekao S.A., I ODDZIAŁ ZGORZELEC  Nr 35124012971111000025654013 najpóźniej na siedem dni  przed przetargiem tj. do dnia 14.01.2010 roku włącznie i okazania potwierdzonej wpłaty wadium w dniu przetargu.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.01.2010 ROKU O GODZ. 13.00 W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC, UL. DOMAŃSKIEGO 6.

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu.Osoby posiadające osobowość prawną winny przed rzystąpieniem do przetargu przedstawićpoświadczony wypis z właściwego Rejestru Sądu, natomiast osoby fizyczne winny okazać dowód osobisty. Cudzoziemcy -  zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji. 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 075 77 52 888.
Oglądanie lokalu mieszkalnego w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych Zgorzelec ul. Traugutta 77a  tel. 075 77 52 661 i  075 77 56 547.
  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11/3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Mazerant
Data publikacji:08.12.2009 08:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:06.12.2018 00:02