Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 
Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


p.o. Naczelnika Wydziału  - Renata Zawada
I piętro, pokój nr 06   tel. 75 77 59 946

 
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  należy między innymi:
 
 • nabywanie nieruchomości  w celu tworzenia gminnych zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec,
 • wydawanie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • prowadzenie spraw związanych z bezprzetargowym obrotem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec – w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych ich dotychczasowym najemcom , a także oddawaniem nieruchomości  w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie i dzierżawę,
 • prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem gruntów gminnych,
 • przygotowywanie dokumentów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na terenie miasta Zgorzelec,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w tym między innymi:
 1. wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec
 2. przygotowywanie decyzji dotyczących opłat za niezagospodarowanie nieruchomości w terminie,
 3. oddawanie w dzierżawę gruntów rolnych i ustalanie opłat z tego tytułu,

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Rusin
Data publikacji:18.09.2008 15:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:01.02.2019 09:30