Urząd Stanu Cywilnego
 
Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00
 
Kierownik - Grażyna Michta
parter, pokój 4   
Telefon: 75 77-59-933
 
Numery pokojów: parter 2, 3
Pozostałe telefony: 77-59-934, 77-59-935
 
 
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia  0 800 136 700

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego  należy między innymi:
 
Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:
 • Rejestracja urodzenia (sporządzanie aktu urodzenia).
 • Rejestracja zgonu (sporządzanie aktu zgonu).
 • Rejestracja małżeństwa (sporządzanie aktu małżeństwa).
 • Prowadzenie, aktualizacja ksiąg stanu cywilnego.
 • Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 • Przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  • uznaniu ojcostwa
  • nadaniu dziecku nazwiska współmałżonka
  • zmianie imienia dziecka.
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (konkordatowe).
 • Wydawanie innych zaświadczeń na wniosek strony.
 • Wpisanie do polskiego rejestru aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
 • Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 • Skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego.
 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.
 • Występowanie na wniosek strony o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).
 • Celebrowanie uroczystości ślubnych i jubileuszowych.
 • Wydawanie decyzji w sprawach dot. zmiany nazwiska i/ lub imienia.
 • Prowadzenie korespondencji z instytucjami oraz z osobami fizycznymi w w/w sprawach.
 • Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:URZĄD STANU CYWILNEGO
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:18.09.2008 07:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:24.09.2008
Informację aktualizował:Dorota Fischer
Data aktualizacji:30.01.2019 12:39