NAZWA SPRAWY: ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga -  zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik USC - Grażyna Michta- parter  pok. nr 4, tel. 75 77 59 900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC - Dorota Fischer - parter pok. nr 3, tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC - Dorota Augustyn - parter pok. nr 2, tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • pisemne zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa,
 • dokumenty tożsamości (do wglądu).

3. Opłaty:

 • 84zł.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • W celu złożenia dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu i godziny .
 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem USC powinny załatwić powyższe formalności co najmniej  na miesiąc (+1dzień) przed przewidywanym terminem ślubu.
 • Miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może być skrócony z ważnych przyczyn na podstawie zezwolenia Kierownika USC.
 • W/w dokumenty przedstawia się także w celu uzyskania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego.
 • Aby załatwić formalności konieczna jest osobista obecność obojga zainteresowanych zawarciem małżeństwa.
 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Cudzoziemiec  dodatkowo składa :
  • dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym stwierdzenie  nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:24.09.2008 19:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:24.09.2008
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:57