ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

NAZWA SPRAWY: ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • pisemne zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa,
 • dokumenty tożsamości (do wglądu).

3. Opłaty:

 • 84zł.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • W celu złożenia dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu i godziny .
 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem USC powinny załatwić powyższe formalności co najmniej  na miesiąc (+1dzień) przed przewidywanym terminem ślubu.
 • Miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może być skrócony z ważnych przyczyn na podstawie zezwolenia Kierownika USC.
 • W/w dokumenty przedstawia się także w celu uzyskania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego.
 • Aby załatwić formalności konieczna jest osobista obecność obojga zainteresowanych zawarciem małżeństwa.
 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Cudzoziemiec  dodatkowo składa :
  • dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym stwierdzenie  nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:24.09.2008
Data publikacji:24.09.2008 19:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.01.2019 13:58 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 07:47 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
31.01.2019 07:47 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o
zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.pdf

(Dorota Fischer)
29.01.2019 12:19 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:19 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:18 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:09 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 12:04 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
29.01.2019 11:59 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
21.01.2019 11:27 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
16.11.2018 12:41 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
25.08.2016 09:53 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:53 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za
granicą.pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:52 Usunięto załącznik podanie o wydanie zaświadczenie o
zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

(Dorota Augustyn)
18.08.2016 12:37 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 12:26 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 11:27 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 09:32 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 09:28 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:00 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.03.2015 11:31 Edycja dokumentu AKTUALIZACJA (Dorota Augustyn)
16.09.2013 08:09 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
24.09.2012 14:19 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
25.04.2012 13:49 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
13.04.2012 10:30 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
11.10.2011 16:20 Edycja dokumentu (Grażyna Michta)
11.10.2011 16:20 Zmieniono tytuł załącznika z "zaświadczenie o zdolności
prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy
organ kraju, którego cudzoziemiec jest obywatelem " na
"podanie o wydanie zaświadczenie o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa "

(Grażyna Michta)
11.10.2011 16:19 Edycja dokumentu (Grażyna Michta)
11.10.2011 16:07 Edycja dokumentu (Grażyna Michta)
11.10.2011 16:07 Dodano załącznik "zaświadczenie o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju,
którego cudzoziemiec jest obywatelem "

(Grażyna Michta)
17.06.2009 11:27 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
07.04.2009 18:21 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
25.09.2008 17:12 Edycja dokumentu (Bartłomiej Mitura)
24.09.2008 15:47 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
24.09.2008 15:45 Utworzenie dokumentu. (Dorota Augustyn)