Burmistrz Miasta Zgorzelec                                               Zgorzelec, dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 


OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Żwirki i Wigury
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Zgorzelec Nr 313/09 z dnia 07 października 2009 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Żwirki i Wigury.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59 – 900 Zgorzelec, w terminie do dnia:                12 stycznia 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Żwirki i Wigury.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59 – 900 Zgorzelec, w terminie do dnia: 12 stycznia 2010 r., ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektroniczny na adres email:urząd@zgorzelec.com. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:22.12.2009 07:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.12.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:24