Zgorzelec 17.12.2020

WIŚM.6220.7.2019

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych oraz autobusów wraz z lakiernią, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” zawiadamiam  Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji, w tym opinii wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 2 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec w pokoju nr 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:17.12.2020 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.12.2020
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:17.12.2020 14:23