Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału  - Jan Biały
I piętro, pokój 014    
 

Telefon – Naczelnik: (75) 77-52-027
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia  800 136 700

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy:

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 • organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, bezpieczeństwem oraz monitorowaniem lokalnych zagrożeń i niebezpiecznych rejonów w mieście;
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją  i kwalifikacją wojskową;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach:
 1. uznaniu żołnierza odbywającego służbę wojskową posiadającego  na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
 2. pokrywania opłat i należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową – samotnym lub uznanym za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
 3. wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie  po odbyciu ćwiczeń wojskowych,
 4. świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie  ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 5. świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju;
 • prowadzenie działań prewencyjnych realizowanych w ramach przyjętych programów.
 • współpraca  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  w zakresie :
 1. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 2. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,
 3. ratownictwa i ochrony ludności;
 • realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny:
 1. powołanie do działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 2. organizacja stanowiska kierowania urzędu  na czas wojny  i kryzysu,
 3. opracowanie planu mobilizacji  i gospodarki na czas „W” i sytuacji kryzysowych przy współudziale komórek organizacyjnych urzędu,
 4. zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych  i ich uzupełnienia,
 5. udział w odtwarzaniu ewidencji wojskowej,
 6. udział w opracowaniu karty zdarzenia i raportu końcowego.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:18.09.2008 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:09.04.2019 16:41