NAZWA SPRAWY: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki - Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Numer pokoju - 213

GOiOŚ przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0191
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

wniosek - druk do pobrania

 

3. Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł - część III pkt 42 w rubryce Przedmiot opłaty skarbowej załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

 

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:25.01.2021 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:18.03.2022 13:06