Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
Inspektor –  Janina Kuziora 

ul.Domańskiego 7, II piętro, pokój nr 209,

Telefon:  757759914

e- mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce "(at)" nalezy wpisać znak "@")

Bezpłatna infolinia  800 136 700

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli  należy:

1) przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych  gminy miejskiej Zgorzelec, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli następującym  w zakresie:

a) prowadzenie gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, w tym badanie  i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

b) przestrzegania zasad i procedur przyjętych  w danej jednostce oraz ich zgodności ze standardami  kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów;

2) przeprowadzanie kontroli z zakresu sprawdzenia sposobu wydatkowania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów  publicznych, udzielonych dotacji na realizację zadań gminy;

3) sporządzanie rocznych planów kontroli oraz  rocznych informacji  z przeprowadzonych kontroli:

4) prowadzenie dokumentacji   związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez  Burmistrza             w spółkach   z udziałem Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janina Kuziora
Data publikacji:18.09.2008 07:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:28.01.2019 10:28