Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. r. poz. 1057 ze zm.) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolonośląska Komenda Hufca Zgorzelec. im. Osadników Wojskowych złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Harcerski obóz Żeglarski 2021. Burmistrz Miasta uznając celowość zadania publicznego pn. Harcerski Obóz Żeglarski Mazury 2021 postanowił przeznaczyc na jego realizację środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł w formie tzw. małej dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert. Pełna treść oferty znajduje się w załącznikach nr 1, 2 i 3.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Harcerski Obóz Żeglarski Mazury 2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Fiedorowicz
Data publikacji:23.04.2021 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Fiedorowicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Fiedorowicz
Data aktualizacji:23.04.2021 12:59