Na podstawie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 11057 ze zm.). Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska złożył uproszczoną ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie motorowodne i żeglarskie na Mazurach.

Burmistrz Miasta uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie motorowodne i żeglarskie na Mazurach " postanowił przeznaczyć na jego realizację środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł w formie tzw. małej dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Pełna treść oferty znajduje się w załącznikach nr 1,2 i 3

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie motorowodne i żeglarskie na Mazurach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lucyna Burczyńska
Data publikacji:23.04.2021 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lucyna Burczyńska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lucyna Burczyńska
Data aktualizacji:23.04.2021 13:34