Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
 
Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału - Dorota Sobczak
II piętro pokój 214    
Telefon: (0-75) 77-52-655

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia  800 136 700

 

Infrastruktura
II piętro pok. 213 tel. (0-75) 77-59-926, (0-75) 77-59-945
II piętro pok. 215 tel. (0-75) 77-59-927, (0-75) 77-59-944

Ochrona środowiska
II piętro, pok. 215, tel. (0-75) 77-59-944

Sprawy mieszkaniowe
II piętro, pok. 213, tel. (0-75) 77-59-926
 

Do zadań Wydziału Infrastruktury,  Środowiska i Spraw Mieszkaniowych należy między innymi:

Realizacja zadań wynikająca z ustawy o drogach publicznych, ustawy  o ochronie środowiska, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasów ruchu drogowego dróg gminnych w mieście Zgorzelec,
 • Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego,
 • Wydawanie zatwierdzeń projektów organizacji ruchu na drogi wewnętrzne,
 • Prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania i przejezdności dróg, oznakowania dróg, funkcjonowania oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnych stanu czystości miasta,
 • Wydawanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi do nieruchomości, pół uprawnych,
 • Uzgadnianie projektów technicznych w zakresie ochrony środowiska i kanalizacji deszczowej,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,
 • Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów,
 • Wydawanie decyzji środowiskowych,
 • Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Zgorzelec,
 • Wynajmowanie lokali mieszkalnych i socjalnych,
 • Normowanie umów najmu,
 • Wydawanie zgody na zamianę lokali mieszkalnych,
 • Udzielanie pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na remont części wspólnych.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA i SPRAW MIESZKANIOWYCH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Data publikacji:18.09.2008 07:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Maliwiecki
Data aktualizacji:05.02.2019 10:40