Wydział Infrastruktury
 
Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału - Dorota Sobczak
II piętro pokój 214    
Telefon: (0-75) 77-52-655

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia  800 136 700

 

Infrastruktura
II piętro pok. 213 tel. (0-75) 77-59-945
II piętro pok. 215 tel. (0-75) 77-59-927
 

Do zadań Wydziału Infrastruktury należy między innymi:
 • Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych,
 • Bieżące utrzymanie i remonty sieci kanalizacji deszczowej,
 • Bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia drogowego,
 • Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw,
 • Bieżące utrzymanie terenów zielonych, lasów komunalnych oraz drzewostanu,
 • Bieżace utrzymanie cmentarza komunalnego,
 • Bieżące utrzymanie urządzeń inżynierii miejskiej i obiektów drogowych,
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasów ruchu drogowego dróg gminnych oraz zawieranie umów dzierżaw na drogi wewnętrzne,
 • Opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego na drogi gminne,
 • Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogi wewnętrzne,
 • Prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania i przejezdności dróg, oznakowania dróg,  sygnalizacji świetlnych oraz stanu czystości miasta,
 • Wydawanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi do nieruchomości, pół uprawnych,
 • Wydawanie warunków technicnzych oraz uzgadnianie projektów przyłązenia do sieci kanalizacji deszczowej,
 • Wydawanie decyzji na wycięcie drzew lub krzewów, rozpatrywanie zgłoszen o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów, wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu
 • Prowadzenie spraw dot. strefy płatnego parkowania,
 • Prowadzenie spraw związanych z przewoźnikami  korzystającymi z przystanków komunikacyjnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowanie miejskich linii komunikacyjnych,
 • Usuwanie pojazdów  pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane,
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierzat,
 • Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w stosunku do nieruchomości o powierzchni 600m2 , gdzie nastąpiło zmniejszenie tej retencji poprzez włączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Data publikacji:18.09.2008 07:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Maliwiecki
Data aktualizacji:20.01.2021 13:20