Wydział Funduszy i Rozwoju

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału  - Adam Helik
I piętro, pokój 017   

Telefon – Naczelnik: 75-77-59-929
 

Pracownicy Wydziału: I piętro, pokój 017
Pozostałe telefony:  tel/fax. 75-77-59-943
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna Infolinia  800 136 700

 

Do zadań Wydziału Funduszy i Rozwoju należy między innymi:

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów i strategii rozwoju Miasta, aktualizacją, realizacją i monitorowaniem zadań wynikających z planów i strategi rozwoju;
 • Prowadzenie spraw związanych z procesem opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych;
 • Gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących:
 1. dostępnych funduszy i programów unijnych,
 2. źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych z których można uzyskać środki na realizację zadania;
 • Koordynacja przygotowania aplikacji dla projektów (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) przewidzianych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz unijnych;
 • Przygotowywanie aplikacji dla wybranych projektów stymulujących rozwój Miasta;
 • Kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz funduszy i programów unijnych w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość składanych wniosków;
 • Opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz ze środków unijnych;
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań wymaganych przez instytucje przyznające środki ze  źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz funduszy i programów unijnych dotyczących rozliczenia, wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i  realizacji projektów;
 • Sporządzanie wniosków o płatności w zakresie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz środków unijnych.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYDZIAŁ FUNDUSZY I ROZWOJU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:18.09.2008 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Krzysiek
Data aktualizacji:05.02.2019 10:54