Zgorzelec dnia 16.05.2022

GOiOS.6332.8.2022              

INFORMACJA
 

Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.), art. 49 K.p.a., Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec  zawiadamia, iż w dniu 19.06.2018r. Rada Miasta Zgorzelec Uchwałą nr 383/2018 z dnia 19.06.2018r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.07.2018r. poz. 3307 ze zm.) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji szczegółowych  oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Zgorzelec.

W związku z powyższym na podstawie § 3 w/w uchwały  Burmistrz Miasta Zgorzelec informuję o możliwości składania przez spółki wodne prowadzące działalność na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec wniosków o dofinansowanie. Wzór wniosku stanowi załącznik do w/w uchwały. Termin składania wniosków upływa z dniem 30.06.2022r.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2022r. wynosi 82.044zł (osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote/100 groszy).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o możliwości uzyskania dotacji przez Spółki Wodne z terenu Zgorzelca w 2022r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:16.05.2022 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Skoczylas
Data na dokumencie:16.05.2022
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:01.07.2022 00:03