Zgorzelec 17.05.2022

GOiOS.6220.6.2022

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „budowie budynku kotłowni olejowo-gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 2, części dz. nr 1/13, cz. Dz. nr 3/7 Obr. II AM-4 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”, zawiadamiam  Strony postępowania:

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji, w tym opinii wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 2 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miasta Zgorzelec w pokoju nr 213 (Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony środowiska) w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach przed wydaniem deczyji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:17.05.2022 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Skoczylas
Data na dokumencie:17.05.2022
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:20.05.2022 00:00