Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania jako załącznik nr 1
SIWZ do pobrania jako załącznik nr 2
Dokumentacja projektowa - część 1, do pobrania jako załącznik nr 3
Dokumentacja projektowa - część 2, do pobrania jako załącznik nr 4
Dokumentacja projektowa - część 3, do pobrania jako załącznik nr 5
Dokumentacja projektowa - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, do pobrania jako załącznik nr 6
Dokumentacja projektowa - Docelowa Organizacja Ruchu, do pobrania jako załącznik nr 7
Przedmiar Robót do pobrania jako załącznik nr 8
Projekt umowy do pobrania jako załącznik nr 9
Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ do pobrania jako załącznik nr 10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania jako załącznik nr 11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do  pobrania jako załacznik nr 12

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu "Rewitalizacja Śródmieścia"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wojciech Miś
Data publikacji:13.01.2011 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.01.2011
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:13.09.2013 11:58