BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul.Łużyckiej 21 a, będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec. KW Nr JG1Z/00015506/6.

  I przetarg odbył się dnia 16 grudnia 2010r.
II przetarg odbył się dnia 24 lutego   2011r.

Działka zabudowana Nr 23/1 o powierzchni 240m2 ( Obręb XI, AM-1)
cena wywoławcza wynosi   80.000,00 zł
wadium wynosi 16.000 zł

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży wraz z załączonym projektem.
Zabudowana budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 138,7 m2. Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany nadziemia murowane z pustaków na fundamencie betonowym. Dach płaski, kryty papą, przecieka. Pęknięcia ścian i stropów betonowych. Stopień zużycia technicznego  budynku znaczny.
Do budynku przyłączone są urządzenia infrastruktury technicznej: (wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna). Posadzki betonowe pokryte wykładzina lub glazurą, stolarka okienna drewniana zespolona, częściowo okratowana. Na ścianach tynki cementowo-wapienne.
Ogrzewanie centralne węglowe starego typu z piecem znajdującym się w kotłowni. Grzejniki żeliwne. W części pomieszczeń widoczne ślady zagrzybień i wilgoci. Znaczny stopień zużycia technicznego obiektu.
Działka ogrodzona częściowo siatką stalową na cokole betonowym a częściowo murem ceglanym. Dojazd do nieruchomości utrudniony od ulicy Łużyckiej przez dz. nr 23/2 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Zgorzelec. Działka Nr 23/2 zostanie obciążona służebnością drogową na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 23/1, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez dz. nr 23/2.
Szczegółowy opis w/w nieruchomości   w operacie szacunkowym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Forma sprzedaży: na własność.
Forma zapłaty:   100% wylicytowanej ceny, płatna przed  zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec; Bank Polska Kasa Opieki S.A., I Oddział ZGORZELEC  Nr  35124012971111000025654013 wadium  najpóźniej  do dnia  12 maja 2011r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA  19 maja 2011r. o godz.10.00
w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel. 75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul.Łużyckiej 21 a
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:04.04.2011 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01