WGPA.1430.2.2011                                          Zgorzelec, dnia 28.04.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Maliński Computer Studio – Andrzej Maliński ul. Prusa 15/7, 59-900 Zgorzelec działającego z upoważnienia EnergiaPro S.A. Oddział Jelenia Góra w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia zasilającej projektowaną stację transformatorową przy ul. Poluszyńskiego na potrzeby osiedla budynków jednorodzinnych w Zgorzelcu, dz. nr1, 5/5 ( Obr. IV, Am- 2).

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi  Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

Sporządziła: Ewelina Lipko

 

Zatwierdził: Zastępca Burmistrza Piotr Konwiński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publiczbego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:29.04.2011 07:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:12