WGPA.1430.3.2011                                           Zgorzelec, dnia 12.07.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

o wydaniu decyzji Nr 2/2011 z dnia 12.07.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia zasilającego projektowaną stację transformatorową przy ul. Poluszyńskiego na potrzeby osiedla budynków jednorodzinnych w Zgorzelcu, dz. nr 1, 5/5 (Obr. IV, Am-2).

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja Nt 2/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:13.07.2011 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:12