Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia oraz niezbędna dokumentacja znajdują się w Rozdziałach I, II, III.

Rozdział I i II - Instrukcja dla Wykonawcy i Kontrakt.

Rozdział III został podzielony na V części:
Część I z V w skład, której wchodzą:
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zał. Nr 23 - wymagania ogólne,
Zał. Nr 01- ST S-00.01 - wytyczne do projektowania
Zał. Nr 03 - drogi
Zał. nr 24 - przedmiary
suplement do przedmiarów robót

Część II z V w skład, której wchodzą:
Zał. Nr 02 - architektura
Zał. Nr 05 - konstrukcja

Część III z V w skład, której wchodzą:
Zał. Nr 04 - instalacje elektryczne
Zał. Nr 06 - instalacje sanitarne
Zał. Nr 07 - wentylacja mechaniczna
Zał. Nr 08 - mapa do celów projektowych

Część IV z V w skład, której wchodzą:
Zał. Nr 09 - opis do projektu budowlanego
Zał. Nr 10 - 19
Zał. Nr 22 - decyzja o pozwoleniu na budowę

Część V z V w skład, której wchodzą:
Zał. Nr 20 - dokumentacja geotechniczna
Zał. Nr 21 - projekt przyłączy
Kosztorys


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Kałuża
Data publikacji:02.08.2011 19:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.08.2011
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:13.09.2013 12:05