Urząd Miasta Zgorzelec
ul.Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
 
tel. 75 77 59 900
 
Sekretariat I:
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta ds. Ogólnych
75 77 59 900 wew. 0101

Sekretariat II
Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec ds. Inwestycji
Sekretarz Miasta
75 77 59 900 wew. 0102
 
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 


Godziny pracy :

  • W poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
  • We wtorki od godz. 7:30 do 17:00
  • W piątki od 7:30 do 14:00

Punkt Obsługi Interesanta  jest  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 17:00.

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

  1. w poniedziałek, środę, czwartek  od 9.00 do 14.00
  2. we wtorek od 9.00 do 16.00
  3. w piątek od 9.00 do 12.30
  4. przerwa od 12.00 do 12.15

Należności dotyczące opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych należy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego:

(od 01 października 2015)  86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na poniższy numer rachunku:

(od 01 września 2019)  04 1240 3464 1111 0010 9227 8784

Opłaty za udostępnienie danych osobowych należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
(Od 01 października 2015) 31 1240 3464 1111 0010 6448 8865

Subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności z urzędów skarbowych , z Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego , spłata pożyczek mieszkaniowych od Wspólnot:
(Od 1 października 2015)    81 1240 3464 1111 0010 6448 8256


Wadia i zabezpieczenia:
(Od 1 października 2015)  75 1240 3464 1111 0010 6448 8461


Przyjmowanie petycji, skarg i wniosków

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Zgorzelec odbywa się na zasadach określonych w   ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego , Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w  sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków   oraz  Zarządzenie Nr 313/78/16  Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 26 kwietnia 2016 r ze zmianami.

Burmistrz  Miasta  przyjmuje  mieszkańców  w sprawach petycji, skarg i wniosków w  poniedziałki od godziny 13.00 do godziny 16:00.

 
Zastępcy Burmistrza przyjmują  mieszkańców  w sprawach petycji, skarg i wniosków w  poniedziałki od godziny 13.00 do godziny 15:30.
 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,  kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i podlegli im pracownicy, pracownicy na  samodzielnych  stanowiskach  pracy  przyjmują mieszkańców  w sprawach petycji,  skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawowe infromacje UM Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bartłomiej Mitura
Data publikacji:28.08.2008 22:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartłomiej Mitura
Data aktualizacji:07.09.2022 15:17