Podstawowe infromacje UM Zgorzelec


Urząd Miasta Zgorzelec
ul.Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

tel. (075) 77-56-600, 77-56-604 do 609
fax.(075) 77-56-421, 77-59-923

Sekretariat I:
Burmistrz Miasta
Zastępca Burmistrza Miasta ds. Ogólnych
(075) 77-52-082, 77-52-350

Sekretariat II
Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec ds. Inwestycji
Sekretarz Miasta
(075) 77-52-796
 
e-mail: urzad@zgorzelec.comCzynny jest:

Począwszy od dnia 1 marca 2009 r. obsługa interesantów w Urzędzie Miasta w Zgorzelcu będzie odbywać się:

  • W poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
  • We wtorki od godz. 7:30 do 17:00
  • W piątki od 7:30 do 14:00


Punkt Obsługi Interesanta  będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 17:00.

Kasa urzędu będzie czynna: 

  • W poniedziałki, środy, czwartki od godz. 9:00 do 14:00
  • We wtorki od godz. 9:00 do 16:00
  • W piątki od godz. 9:00 do 12:30Należności dotyczące opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych -  należy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego:
  • Bank Millennium S.A.Zgorzelec 85 1160 2202 0000 0002 2290 9736

W przypadku osób mieszkających poza granicami kraju, należności dotyczące opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych -  należy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego:

  • Bank Millennium S.A.Zgorzelec 


Przyjmowanie petycji, skarg i wniosków

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Zgorzelec odbywa się na zasadach określonych w   ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w  sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. Nr 5 poz. 46)  oraz  Zarządzenia 
Nr 59/45/11 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 21 marca 2011r.

Burmistrz  Miasta  i  jego  Zastępcy  przyjmują  mieszkańców  w sprawach petycji, skarg i wniosków w  poniedziałki od godziny 13.00 do godziny 15.30.

Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,  kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i podlegli im pracownicy, pracownicy na  samodzielnych  stanowiskach  pracy  przyjmują mieszkańców  w sprawach petycji,  skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Bartłomiej Mitura
Informację wytworzył:
Czas wytworzenia:
Czas publikacji:28.08.2008