Załącznik Nr 1 do SIWZ ze względu na wielkość został podzielony na części, jak niżej:

I część dokumentacji dot. budowy kanalizacji deszczowej

II część dokumentacji dot. modernizacji nawierzchni, która podzielona została na 2 części, w skład której wchodzą.:
II A - projekt budowlany, uzgodnienia i opinie do projektu budowlanego, projekt docelowej organizacji ruchu
II B - projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, projekt organizacji ruchu na czas robót.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Armii Krajowej, w ramach zadań pn.: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Armii Krajowej, modernizacja nawierzchni, Modernizacja ul. Armii Krajowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Edyta Kałuża
Data publikacji:30.09.2011 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.09.2011
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:13.09.2013 12:17