WGPA.0308-40/08                        Zgorzelec, dnia 30.10.2008r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

 
o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Budowlano - Instalacyjnego „RICARDO” Ryszard Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej przy ul. Traugutta, ul. Langiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Bohaterów Getta, ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu (dz. nr 4 (Obr. VI, AM-2), dz. nr 29/24, 41, 45, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 127, 128, 130/6, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 145, 60 (Obr. VI, AM-1)).

 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie trzech dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:30.10.2008 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.10.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:15