WGPA.0308-41/08                Zgorzelec, dnia 12.11.2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Roberta Jóźwiak, ul. Langiewicza 24/6, 59-900 Zgorzelec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Zgorzelcu przy ulicy Bohaterów II AWP (dz. nr 1/46, 2/1, 5/29, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 (Obr. VI, AM-4)).

 

 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdziła: Karolina Boreczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:12.11.2008 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.11.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:15