BURMISTRZ                     Zgorzelec, 12.11.2008r.

 

 

MIASTA ZGORZELEC
 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

o zmianie granic opracowania zmiany studium

 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgorzelec

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały nr 216/08 z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr 142/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 8.02.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec. Zmieniony załącznik graficzny określa zmianę granic obszaru objętego zmianą studium.

Granice zmiany studium przedstawiono na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego ogłoszenie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do obszaru objętego zmianą granicy opracowania.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7 ,59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o zmianie granic opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:12.11.2008 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.11.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:13