Zgorzelec, 12. 11. 2008r.

       BURMISTRZ   
MIASTA ZGORZELEC

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
o zmianie granic opracowania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgorzelec

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 203/08 z dnia 5 września 2008r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr 125/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28.12.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec.

Zmiana załącznika graficznego związana jest z włączeniem do obszaru opracowania zmiany studium działek nr 25, 26 ( Obr.III, AM-7) położonych przy ul. Idzikowskiego i działki nr 167 (Obr.III,AM-7) przy ul. Zamiejsko – Lubańskiej w Zgorzelcu.

Granice terenów objętych zmianą studium przedstawiono na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego ogłoszenie.

Wnioski do zmiany studium mogą być składane na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec,      ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o zmianie granic opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:12.11.2008 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.11.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:14