BURMISTRZ                             Zgorzelec, 12. 11. 2008r.

MIASTA ZGORZELEC

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

o zmianie granic opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały              Nr 204/08 z dnia 5 września 2008r. w sprawie zmiany załącznika graficznego nr 1 do Uchwały Nr 126/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28.12.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej.

 

Zmiana załącznika graficznego związana jest z włączeniem do obszaru opracowania zmiany planu działek nr 25, 26 (Obr.III. AM-7) położonych przy ul. Idzikowskiego i działki nr 167 (Obr.III, AM-7) przy ul. Zamiejsko – Lubańskiej w Zgorzelcu.

 

Granice terenów objętych zmianą planu przedstawiono na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 
 

Burmistrz Miasta Zgorzelec

Rafał Gronicz

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie granic opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:12.11.2008 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.11.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:14