Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące -  przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Zgorzelec - mogą skorzystać  z pomocy pracowników Urzędu  znających język migowy.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia    2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U  z 2011,  Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy?

•    należy zgłosić do Urzędu Miasta Zgorzelec zamiar skorzystania z pomocy  co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie.

Jak można dokonać zgłoszenia ?

•    osobiście, w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy  ul. Domańskiego 7 od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 do 17.00.

•    wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik dostępny poniżej ) i przesłać go mailem na adres: urzad@zgorzelec.com lub faxem na nr  (75) 77-56-421

•    wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy pod nr telefonu komórkowego: 782810105

•    telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (75) 77-52-796 od poniedziałku do piątku w  godz. 7.30 do 14.00.


UWAGA
W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się   i udzielenia  pomocy w załatwieniu spraw  -  wizyta w Urzędzie Miasta Zgorzelec nie musi być wcześniej uzgadniana.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dla osób niesłyszących
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Data publikacji:03.04.2012 16:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Kołodziejczyk
Data aktualizacji:04.04.2012 07:47