OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
z dnia  25.11.2008r.

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717).
 
podaje się do publicznej wiadomości

o wydaniu decyzji nr 17/2008 z dnia 24.11.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku szpitalnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12 (dz. nr 5/4 (Obr. V, AM-1)).


Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie trzech dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. urzędu ul. Domańskiego 7.

 

 


Sporządziła: Adriana Łapińska

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 25.11.2008r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:25.11.2008 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.11.2008
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 13:12