Nazwa sprawy: WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PO ODBYCIU ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału
– Wydział Zarzadzania Kryzysowego
Numer pokoju - 014  (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie do Burmistrza z prośbą o ustalenie i wypłacenie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie.
  • zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń i wysokości wypłaconego uposażenia,
  • zaświadczenie z zakładu pracy (dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego). Zaświadczenie musi zawierać informację, że za okres ćwiczeń nie wypłacono wynagrodzenia oraz podać wysokość utraconego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 dzień netto.

3. Opłaty:
czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 7 dni, składający podanie otrzyma decyzję administracyjną określającą wysokość przysługującego świadczenia (pocztą za potwierdzeniem odbioru).

5. Tryb odwoławczy:
Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity : Dz.U. z 2018 r, poz. 1459 z późn. zmianami).

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wypłata świadczenia pieniężnego po odbyciu ćwiczeń wojskowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:15.09.2008 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.09.2008
Informację aktualizował:Grzegorz Skrzypczyk
Data aktualizacji:26.02.2022 13:49